Thursday, 6 September 2012

Mushkarta hon

Zindagi Bhar Udas Rhena hai
Sochta hon to Mushkarta hon